Telefon kontaktowy: 503 893 793

Kancelaria adwokacka

Julia Zaporowska

adwokat Żory

O kancelarii

Wykształcenie

Adwokat. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach od stycznia 2014 roku.

Adwokat Julia Zaporowska ukończyła studia prawnicze w trybie dziennym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując tytuł magistra prawa. Obroniła pracę magisterską pod tytułem „Patent jako prawo wyłączne. Zakres i ograniczenia patentu ze szczególnym uwzględnieniem wyczerpania prawa.”

Równocześnie ze studiowaniem prawa w trybie dziennym i odbywaniem szeregu praktyk, Adwokat Julia Zaporowska studiowała również język rosyjski o programie język biznesu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Bezpośrednio po skończeniu studiów prawniczych rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Z wyróżnieniem zdała egzamin adwokacki, otrzymując nagrodę Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Uzyskała bowiem średnią 4.8 z ocen cząstkowych, co uplasowało ją wśród 10 najlepszych wyników na Śląsku.

Doświadczenie

Od początku studiów Adwokat Julia Zaporowska podejmowała inicjatywy w wielu dziedzinach prawa, co pozwoliło jej na zdobycie wszechstronnego doświadczenia.

Odbyła liczne praktyki i staże w tym m.in. w spółkach Skarbu Państwa w Warszawie, w sądach, prokuraturach i kancelariach adwokackich na terenie Śląska, w wydziałach prawnych jednostek administracji na szczeblu województwa, jak również pracując pro bono dla licznych stowarzyszeń.

Przez cały okres trwania aplikacji adwokackiej patronem Adwokat Julii Zaporowskiej był Adwokat Roman Mirek i w jego kancelarii adwokackiej w Katowicach poznała tajniki wykonywania zawodu adwokata. W tym czasie współpracowała także z innymi, równie renomowanymi śląskimi kancelariami adwokackimi.

Doświadczenie procesowe zdobyła reprezentując klientów w sądach apelacji katowickiej (w tym okręgi katowicki, gliwicki i bielski), krakowskiej, warszawskiej, gdańskiej, wrocławskiej i opolskiej. Brała udział w zatrzymaniach klientów w sprawach karnych, w posiedzeniach aresztowych. Obsługiwała przedsiębiorców zarówno bieżąco im doradzając, jak też rozwiązując ich najbardziej skomplikowane problemy. Sporządzała pisma procesowe, brała udział w negocjacjach.

Zdobyte doświadczenie wykorzystuje z powodzeniem w założonej przez siebie Kancelarii Adwokackiej.

zajrzyj do nas

Galeria