Kancelaria Adwokacka Adwokat Julia Zaporowska Żory / ul. Męczenników Oświęcimskich 1

Telefon kontaktowy: +48 533-445-665
Image
Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z pomocy adwokat Julii Zaporowskiej i jej Kancelarii w Żorach.
Julia Zaporowska

O kancelarii

Założycielem Kancelarii jest adwokat Julia Zaporowska.

Członkini Izby Adwokackiej w Katowicach od stycznia 2014 roku.

Wykształcenie i doświadczenie adwokat Julii Zaporowskiej pozwala kompleksowo zająć się powierzonym problemem prawnym.

Kancelaria adwokacka

Usługi prawne

Podejmiemy się skomplikowanych zadań z bardzo wielu dziedzin prawa,
bo szczególnie lubimy wyzwania. Zachęcamy do skontaktowania się z nami
i skonsultowania swojego, nawet bardzo wyjątkowego problemu prawnego.

Sprawy, które rozwiązujemy najczęściej, to:

Image

Klienci indywidualni

Sprawy karne:

– obrona podejrzanych, oskarżonych, obwinionych
– kompleksowa pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
– zatrzymanie osób i posiedzenia aresztowe (obrona zatrzymanego przez organy ścigania i działanie na rzecz jego zwolnienia – zespół Kancelarii dyżuruje całą dobę, by pomóc w takiej sprawie)
– sporządzanie apelacji, zażaleń, kasacji
– odszkodowania i zadośćuczynienia za internowanie
– odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, odbywanie kary
– dozór elektroniczny
– przerwa w wykonaniu kary, odroczenie wykonania kary
– oszustwo, kradzież, wypadek komunikacyjny, fałszerstwo, przestępstwa gospodarcze, znęcanie, naruszenie nietykalności cielesnej, pobicie, rozbój
– łapownictwo

Sprawy cywilne:

– sprawy o zapłatę
– odszkodowania i zadośćuczynienia
-sprawy konsumenckie
– dochodzenie wierzytelności
– pomoc dłużnikom
– postępowania egzekucyjne
– umowy
– ochrona dóbr osobistych
– postępowania nakazowe i upominawcze
– sprawy z zakresu prawa rzeczowego
– negocjacje z przeciwnikami
– postępowania przedsądowe

Sprawy rodzinne i spadkowe:

– rozwód
– podział majątku
– alimenty
– kontakty z dzieckiem
– władza rodzicielska
– stwierdzenie nabycia spadku
– dział spadku
– zachowek

Sprawy wyjątkowe

– najbardziej cieszy nas pomoc Klientowi w sprawie skomplikowanej,
która wymaga bardzo indywidualnego podejścia

Image

Obsługa prawna przedsiębiorstw - Przedsiębiorcy

Bieżąca obsługa Przedsiębiorstw:

– bieżące doradztwo
– konsultowanie i konstruowanie umów
– udział w negocjacjach
– windykacja
– prawo pracy
– negocjacje ze związkami zawodowymi
– pomoc w toku kontroli organów państwowych
– pomoc w założeniu działalności gospodarczej

Prowadzenie sporów sądowych w imieniu Przedsiębiorców:

– sprawy gospodarcze
– zobowiązania
– konflikty wewnątrz spółek
– roboty budowlane, nieruchomości, prawo farmaceutyczne
– prawo rolne
– prawo autorskie i prawo własności przemysłowej

Obsługa i doradztwo dla rolników indywidualnych oraz grup producentów rolnych

Rozwiązywanie wyjątkowych problemów Przedsiębiorców

w Kancelarii

Jak wygląda wizyta

Ile trwa spotkanie z Adwokatem?

Udzielenie porady lub wstępne omówienie problemu przed zleceniem sprawy zwykle trwa godzinę.

Jeżeli problem jest złożony lub wymaga natychmiastowego działania, czas trwania spotkania uzgadniany jest indywidualnie z Klientem.

Jak się przygotować?

W celu maksymalnego wykorzystania tego czasu, najlepiej wziąć ze sobą wszystkie dokumenty dotyczące danego problemu.

Jeżeli problem ma zagmatwaną historię, można wziąć z sobą wcześniej przygotowaną notatkę z ważnymi datami, zdarzeniami, czy nazwiskami.

Jak wygląda spotkanie?

Wszystkie informacje udzielone Adwokatowi, a także wszystkie dokumenty pozostawione w kancelarii adwokackiej objęte są tajemnicą adwokacką. Tajemnica adwokacka ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, że cały przebieg spotkania z Adwokat Julią Zaporowską ma charakter poufny, a treści jej przekazane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim lub jakimkolwiek organom.

W toku spotkania ustalana jest strategia rozwiązania problemu najbardziej odpowiadająca indywidualnym potrzebom Klienta.

Jeżeli mają Państwo więcej pytań na temat wizyty w Kancelarii, prosimy o kontakt.