Kancelaria Adwokacka Adwokat Julia Zaporowska Żory / ul. Męczenników Oświęcimskich 1

Telefon kontaktowy: +48 533-445-665

Kancelaria adwokacka

adw. Julia Zaporowska

adwokat Żory

O kancelarii

adw. Julia Zaporowska

Wykształcenie

Adwokat. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach od stycznia 2014 roku.

Adwokat Julia Zaporowska ukończyła studia prawnicze w trybie dziennym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując tytuł magistra prawa. Obroniła pracę magisterską pod tytułem „Patent jako prawo wyłączne. Zakres i ograniczenia patentu ze szczególnym uwzględnieniem wyczerpania prawa.”

Równocześnie ze studiowaniem prawa w trybie dziennym i odbywaniem szeregu praktyk, Adwokat Julia Zaporowska studiowała również język rosyjski o programie język biznesu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Bezpośrednio po skończeniu studiów prawniczych rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Z wyróżnieniem zdała egzamin adwokacki, otrzymując nagrodę Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Uzyskała bowiem średnią 4.8 z ocen cząstkowych, co uplasowało ją wśród 10 najlepszych wyników na Śląsku.

Doświadczenie

Od początku studiów Adwokat Julia Zaporowska podejmowała inicjatywy w wielu dziedzinach prawa, co pozwoliło jej na zdobycie wszechstronnego doświadczenia.

Odbyła liczne praktyki i staże w tym m.in. w spółkach Skarbu Państwa w Warszawie, w sądach, prokuraturach i kancelariach adwokackich na terenie Śląska, w wydziałach prawnych jednostek administracji na szczeblu województwa, jak również pracując pro bono dla licznych stowarzyszeń.

Przez cały okres trwania aplikacji adwokackiej patronem Adwokat Julii Zaporowskiej był Adwokat Roman Mirek i w jego kancelarii adwokackiej w Katowicach poznała tajniki wykonywania zawodu adwokata. W tym czasie współpracowała także z innymi, równie renomowanymi śląskimi kancelariami adwokackimi.

Doświadczenie procesowe zdobyła reprezentując klientów w sądach apelacji katowickiej (w tym okręgi katowicki, gliwicki i bielski), krakowskiej, warszawskiej, gdańskiej, wrocławskiej i opolskiej. Brała udział w zatrzymaniach klientów w sprawach karnych, w posiedzeniach aresztowych. Obsługiwała przedsiębiorców zarówno bieżąco im doradzając, jak też rozwiązując ich najbardziej skomplikowane problemy. Sporządzała pisma procesowe, brała udział w negocjacjach.

Zdobyte doświadczenie wykorzystuje z powodzeniem w założonej przez siebie Kancelarii Adwokackiej.

r.pr. Michał Kosobudzki

r. pr. Michał Kosobudzki

Wykształcenie

Radca Prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach od 2013 roku.

Michał Kosobudzki ukończył studia prawnicze w trybie dziennym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując tytuł magistra prawa. Obronił pracę magisterską pod tytułem „Umowa Sponsoringu.”

W trakcie studiów uzyskał dodatkowe wykształcenie w postaci dyplomu technika BHP, studiował także na podyplomowych studiach dziennikarskich na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Po skończeniu studiów prawniczych rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Absolwent studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie” na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych „Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych” Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001

Doświadczenie

Od 2011 roku ściśle związany z organizacjami pozarządowymi oraz wsparciem ekonomii społecznej, którą to współpracę kontynuuje do dziś. Zdobywał doświadczenie reprezentując beneficjentów w postępowaniach dotyczących kwalifikowalności wydatków, a wcześniej pisząc, koordynując oraz rozliczając wnioski o dofinansowanie ze źródeł krajowych i jak ze środków pochodzących z funduszy europejskich.

Prawnicze szlify zdobywał zarówno w kancelariach radcowskich jak i większych podmiotach takich jak Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach.

Obecnie zatrudniony w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jako radca prawny w sekcji ds. ochrony danych osobowych oraz zarządzania zgodnością

Inspektor Ochrony Danych osobowych, aktywnie wdrażający RODO u przedsiębiorców i innych podmiotów, prowadzący szkolenia.

Doświadczony także w tematyce dostępu do informacji publicznej.

Zainteresowania radcy prawnego Michała Kosobudzkiego oscylują wokół prawa do prywatności, ochrony danych osobowych oraz sztucznej inteligencji.

Wiktoria Wieczorek

Wiktoria Wieczorek

Wykształcenie

Wiktoria jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach o profilu prawnym-dwujęzycznym. Szkołę średnią ukończyła z wyróżnieniem.

Aktualnie jest studentką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku prawo, gdzie zdobywa wiedzę prawniczą potrzebną do podjęcia przyszłej pracy w zawodzie.

Doświadczenie

Jeszcze przed rozpoczęciem studiów prawniczych Wiktoria odbyła praktyki w kancelarii adwokackiej prowadzonej przez Adwokat Julię Zaporowską, co wkrótce zaowocowało podjęciem przez nią pracy w charakterze asystentki adwokata.

W kancelarii oprócz obsługi administracyjnej i pozostawania w bieżącym kontakcie z klientami, Wiktoria pomaga również w sporządzaniu pism procesowych, umów, regulaminów, opinii oraz innych dokumentów w ramach obsługi prawnej określonych klientów. Sprawuje również pieczę nad sprawami z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego, pozostającymi w obszarze jej zainteresowań.

Dzięki pracy w kancelarii codziennie zaznajamia się z wieloma dziedzinami prawa, zdobywa doświadczenie i poznaje tajniki wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego.