Kancelaria Adwokacka Adwokat Julia Zaporowska Żory / ul. Męczenników Oświęcimskich 1

Telefon kontaktowy: +48 533-445-665

Oferta

Kancelaria adwokacka

Usługi prawne

Podejmiemy się skomplikowanych zadań z bardzo wielu dziedzin prawa,
bo szczególnie lubimy wyzwania. Zachęcamy do skontaktowania się z nami
i skonsultowania swojego, nawet bardzo wyjątkowego problemu prawnego.

Sprawy, które rozwiązujemy najczęściej, to:

Image

Klienci indywidualni

Sprawy karne:

– obrona podejrzanych, oskarżonych, obwinionych
– kompleksowa pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
– zatrzymanie osób i posiedzenia aresztowe (obrona zatrzymanego przez organy ścigania i działanie na rzecz jego zwolnienia – zespół Kancelarii dyżuruje całą dobę, by pomóc w takiej sprawie)
– sporządzanie apelacji, zażaleń, kasacji
– odszkodowania i zadośćuczynienia za internowanie
– odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, odbywanie kary
– dozór elektroniczny
– przerwa w wykonaniu kary, odroczenie wykonania kary
– oszustwo, kradzież, wypadek komunikacyjny, fałszerstwo, przestępstwa gospodarcze, znęcanie, naruszenie nietykalności cielesnej, pobicie, rozbój
– łapownictwo

Sprawy cywilne:

– sprawy o zapłatę
– odszkodowania i zadośćuczynienia
-sprawy konsumenckie
– dochodzenie wierzytelności
– pomoc dłużnikom
– postępowania egzekucyjne
– umowy
– ochrona dóbr osobistych
– postępowania nakazowe i upominawcze
– sprawy z zakresu prawa rzeczowego
– negocjacje z przeciwnikami
– postępowania przedsądowe

Sprawy rodzinne i spadkowe:

– rozwód
– podział majątku
– alimenty
– kontakty z dzieckiem
– władza rodzicielska
– stwierdzenie nabycia spadku
– dział spadku
– zachowek

Sprawy wyjątkowe

– najbardziej cieszy nas pomoc Klientowi w sprawie skomplikowanej, która wymaga bardzo indywidualnego podejścia

Image

Obsługa prawna przedsiębiorstw - Przedsiębiorcy

Bieżąca obsługa Przedsiębiorstw:

– bieżące doradztwo
– konsultowanie i konstruowanie umów
– udział w negocjacjach
– windykacja
– prawo pracy
– negocjacje ze związkami zawodowymi
– pomoc w toku kontroli organów państwowych
– pomoc w założeniu działalności gospodarczej

Prowadzenie sporów sądowych w imieniu Przedsiębiorców:

– sprawy gospodarcze
– zobowiązania
– konflikty wewnątrz spółek
– roboty budowlane, nieruchomości, prawo farmaceutyczne
– prawo rolne
– prawo autorskie i prawo własności przemysłowej

Obsługa i doradztwo dla rolników indywidualnych oraz grup producentów rolnych

Rozwiązywanie wyjątkowych problemów Przedsiębiorców